Testen - dementie


Gestandaardiseerde Mini-Mental State Examination (S-MMSE)
Met de S-MMSE wordt een globale indruk verkregen van de cognitieve functies.

Gestandaardiseerde Mini-Mental State Examination
(Gepubliceerd met toestemming van RM kok, psychiater)
© RM Kok, FRJ Verhey, 2002
__________________________________________________________________________________

Naam patiënt :

Datum invullen :

Naam invuller :
__________________________________________________________________________________

Ik ga u nu enkele vragen stellen en geef u enkele problemen om op te lossen. Wilt u alstublieft uw best doen om zo goed mogelijke antwoorden te geven.

noteer antwoord
Score
1.
a. Welk jaar is het?
b. Welke seizoen is het?
c. Welke maand van het jaar is het?
d. Wat is de datum vandaag?
e. Welke dag van de week is het?
(0-5)
2.
a. In welke provincie zijn we nu?
b. In welke plaats zijn we nu?
c. Wat is de naam van dit ziekenhuis?
d. Wat is de naam van deze afdeling?
e. Op welke verdieping zijn we nu?
(0-5)
3.
Ik noem nu drie voorwerpen. Wilt u die herhalen nadat ik ze alle drie gezegd heb?
Onthoud ze want ik vraag u over enkele minuten ze opnieuw te noemen.
(Noem "appel, sleutel, tafel", neem 1 seconde per woord)
(1 punt voor elk goed antwoord, herhaal maximaal 5 keer
tot de patiënt de drie woorden weet)
(0-3)
4.
Wilt u van de 100 zeven aftrekken en van wat overblijft weer zeven aftrekken
en zo doorgaan tot ik stop zeg?
(Herhaal eventueel 3 maal als de persoon stopt, herhaal dezelfde instructie,
geef maximaal 1 minuut de tijd) Noteer hier het antwoord.
of
Wilt u het woord "'worst" achterstevoren spellen?.
Noteer hier het antwoord.
(0-5)
5.
Noemt u nogmaals de drie voorwerpen van zojuist.
(Eén punt voor elk goed antwoord).
(0-3)
6.
Wat is dit? En wat is dat?
(Wijs een pen en een horloge aan. Eén punt voor elk goed antwoord).
(0-2)
7.
Wilt u de volgende zin herhalen: " Nu eens dit en dan weer dat ".
(Eén punt als de complete zin goed is)
(0-1)
8.
Wilt u deze woorden lezen en dan doen wat er staat'?
(papier met daarop in grote letters: "Sluit uw ogen")
(0-1)
9.
Wilt u dit papiertje pakken met uw rechterhand, het dubbelvouwen
en het op uw schoot leggen? (Eén punt voor iedere goede handeling).
(0-3)
10.
Wilt u voor mij een volledige zin opschrijven op dit stuk papier?
(Eén punt wanneer de zin een onderwerp en een gezegde heeft
en betekenis heeft).
(0-1)
11.

Wilt u deze figuur natekenen?
(Figuur achterop dit papier. Eén punt als figuur geheel correct is nagetekend.
Er moet een vierhoek te zien zijn tussen de twee vijfhoeken)

(0-1)
TOTALE TEST SCORE:
(0-30)
Toelichting scoring S-MMSE


Naar bovenzijde van deze pagina